O MGML

Muzej in galerije mesta Ljubljane je ustvarjalna, sodobna, z okoljem povezana inštitucija. Z mednarodno primerljivim programom utira nova pojmovanja o muzealski in galerijski stroki. 

  

Z raznovrstnim, dostopnim in kakovostnim programom poudarjamo kreativne pristope nadgradnje obstoječih strokovnih standardov na tem področju.

  
MGML je prostor sinergije, učenja in platforma novih spoznanj o naši preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
Naši obiskovalci ter sodelavci doma in v tujini skupaj z nami ustvarjajo muzej in galerijo prihodnosti.

Več o MGML, razstavah in programih najdete na www.mgml.si