Pravno obvestilo

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.skritiotroci.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja MGML in je informativne narave.

   

Omejena odgovornost

MGML ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.skritiotroci.si in za morebitno škodo povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. MGML se bo trudil za pravilnost informacij. MGML lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti po obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

   

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.skritiotroci.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

   

Varovanje podatkov

MGML bo z vsemi podatki zbranimi na straneh www.skritiotroci.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.